Sankra - Elektro pro v�š dům a zahradu


Revize a servis


V oblasti revizí nabízíme následující služby:

- Periodické kontroly nastavení a funkčnosti zařízení ve slaboproudých systémech elektronického zabezpečení (EZS), kamerových systémech (CCTV) a systémech domácí automatizace, satelitních a televizních rozvodů.
- Lokalizace závad nejmodernějšími přístroji.

Pro všechny uvedené služby máme certifikovaně vyškolené pracovníky, kteří zajistí profesionální přístup a údržbu všech uvedených systémů a zařízení.

V oblasti servisní činnosti nabízíme následující služby:

- Servisní zásahy námi nabízených systémů
- Dosažitelnost servisních techniků 24 hodin denně
- Rychlý a profesionální přístup.
- Dostatečný rozsah náhradních dílů pro instalované technologie.
- ON-LINE servis prostřednictví vzdáleného přístupu..

Servisní činnost zajišťujeme na základě uzavřených servisních smluv. Záruční servis poskytujeme na námi instalované systémy. Jsme připraveni v případě Vašeho zájmu převzít pozáruční servis nad systémy instalovanými kteroukoli firmou po předchozí analýze. Servisní služby poskytujeme 24 hodin denně ve všech dnech kalendářního roku.

Technická podpora

Naše společnost v rámci svých služeb nekončí předáním komplexně zhotoveného díla investorovi, ale na dodané technologie a montážní práce poskytuje záruční a pozáruční servis. Zákazník případným podpisem servisní smlouvy získává dlouhodobou péči o svou investici, spočívající v pravidelném monitoringu stavu zařízení, včasné lokalizaci závad a jejich pružné odstranění.

Kontaktujte nás

Sankra s.r.o.
Pražská 36
Máslovice 25069
Tel.:731 301 166, 731 302 121
E-Mail: info@sankra.cz

Copyright © SANKRA 2021